‘To see love’s face, we must face everything that is not love’ – Aadil Palkhivala

For English, scroll down

Black Lives Matter. Alle ontwikkelingen rondom dit thema hebben mij de afgelopen twee weken veel bezig gehouden. Ik heb geprobeerd vooral de luisteren naar, en teksten te lezen van, de mensen om wie het hier draait, mensen met een donkere huidskleur. Ik hoop dat jullie dat ook doen, want echt waar, het gaat ons allemaal aan: ‘’In Nederland heerst nog steeds de gedachte, juíst door de expliciete racistische uitspattingen die plaatsvinden in de Verenigde Staten, dat wij een streepje voor hebben in termen van humaniteit, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Onterecht, want Nederland heeft een gitzwart verleden als het gaat om het dehumaniseren, verhandelen en uitbuiten van zwarte mensen.’’[1]

Zelf ben ik me al zeker een aantal jaren bewust mijn witte huidskleur, vooral toen ik een half jaar woonde in het voornamelijk met zwarte mensen bevolkte land Oeganda, was ik me vaak pijnlijk bewust van mijn witheid en bijbehorende privileges. Ik wist niet altijd wat ik daarmee aan moest en ik heb me er ook niet altijd actief tegen verzet. Het was wel 1 van de redenen waarom ik me niet meer op mijn gemak voelde in de ontwikkelingssamenwerking, waarin ras ongelijkheid en de daarbij horende machtsverschillen nog te prominent aanwezig zijn. Voor een discussie over dit thema kun je luisteren naar dit gesprek over machtsverhoudingen in internationale samenwerking, geleid door Patrick Lodiers en Sara Kinsbergen.

Vandaar deze blog, waarin ik een aantal boeken, websites, links naar filmpjes en verwijzingen naar teksten op een rij heb gezet die ons allemaal kunnen helpen om meer bewustwording te creëren rondom dit thema en aanknoping punten van wat er concreet tegen kunnen doen. Ik hoop dat we met open hart kijken naar wat pijn doet, bij onszelf en vooral, in dit geval, bij anderen. Onderwijs jezelf, heb de moed om niet weg te kijken omdat het een moeilijk en ongemakkelijk thema is. Het is tijd om te luisteren.

Racisme in het onderwijs:

Op de UvA is enkel plaats voor wit feminisme: https://www.folia.nl/opinie/118082/op-de-uva-is-enkel-plaats-voor-wit-feminisme

Aandacht voor de koloniale geschiedenis in het onderwijs ‘‘Nederlanders leren op school veel te weinig van de koloniale geschiedenis. Dat zie je terug in onze dagelijkse interacties en de structuren van de samenleving.’’- Zawdie Zandvliet, docent maatschappijleer. https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/racisme/we-willen-niet-over-racisme-praten-omdat-we-er-niets-van-begrijpen/

Institutioneel racisme in Nederland:

NOS artikel, racisme in Nederland: https://nos.nl/artikel/2336135-ik-erger-mij-aan-het-feit-dat-mensen-denken-dat-racisme-hier-niet-speelt.html ‘’ “Het voelt bizar dat we het in Nederland momenteel vooral over de anderhalve meter afstand bij een anti-racismedemonstratie hebben en niet over het probleem zelf.’’

Boek: Witte onschuld – Gloria Wekker: Ik ben begonnen met het lezen van dit boek. Geschreven door emirites hoogleraar Universiteit Utrecht, Gender & Ethniciteit, Gloria Wekker, waarin ze schrijft over de paradox in Nederland waar het thema racisme aan de ene kant veel ‘passie’ oproept terwijl we aan de andere kant veelal blijven ontkennen dat ook onze samenleving nog altijd gebasseerd is op diepgewortelde racistische structuren, die voor de meeste van ons bijna onzichtbaar zijn geworden, ofwel omdat we er zo aan gewend zijn ofwel omdat we ze liever niet willen zien. Gloria Wekker gaat in dit boek in op de ‘diep ingesleten attitudes en emoties die racisme in stand houden en hun oorsprong kennen in het koloniale verleden’. Als jij het ook van plan bent te lezen laat het me even weten, ik praat er graag nog even met je over na!

Wat zijn de effecten van het koloniaal verleden – Gloria Wekker, Universiteit van Utrecht – https://www.youtube.com/watch?v=dRTZ1-SDiDg

Documentaire (50 min) Sunny Bergman ‘Wit is ook een kleur’, specifieke aandacht voor de ontkenning van structureel racisme bij witte hoogopgeleiden mensen. Een confronterende kijk op hoe onbewust velen van ons eigenlijk zijn over racisme in ons land, en hoe we, vaak ook onbewust, segregatie in stand houden door de keuzes die we maken. : https://www.vpro.nl/programmas/2doc/kijk/2doc-overzicht/2016/wit-is-ook-een-kleur.html

Over wit feminisme

https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/racisme/overlevingsstrategieen-voor-zwarte-vrouwen/ – over het ‘witte’ karakter van #metoo

Voor meer engelstalig materiaal, scroll naar beneden

English 

Black Lives Matter. For the past two weeks I have engaged myself with this theme more than usual as a result of the most recent murder on George Floyd. I have mainly tried to listen to, and read texts by, people of colour. I hope you do too, because really, it concerns us all, whether we live in the Netherlands, the US or elsewhere: ” In the Netherlands, there is still still this idea, especially because of the explicit racist incidents that take place in the United States, that we are more advanced in terms of humanity, equality and justice. This is unjustified, because the Netherlands has an extremely painful history when it comes to dehumanizing, trading and exploiting black people.’’ [2]

I have been aware of my whiteness for quite some years now. It especially struck while living in Uganda for half a year. In this predominantly black populated country, I was often painfully aware of my whiteness and the privileges that go with it. I didn’t always know what to do with it and I did not always actively oppose it. It was, however, one of the reasons why I felt uncomfortable in the field of development co-operation, in which racial inequality and associated power imbalances are still too prominent. See for example this article

Hence this blog, in which I have listed a number of books, websites, links to videos and references to texts that can help us all to raise our awareness about this theme. I hope that we approach that which hurts with an open heart. Educate yourself, have the courage not to look away because it is a difficult and uncomfortable theme. I hope we all feel quite uncomfortable and let this feeling encourage us to take action. It’s time to listen.

English resources

On white supremacy in the ‘spiritual’ world by Layla Safaad: ‘As a white person, you have the privilege of being able to say, ‘high vibes only’ and ‘I don’t follow the news because it’s too political’ and ‘I just want to focus on love and light’. This is not okay. And it’s up to you to do your part to dismantle white supremacy. Because it is literally destroying black lives……… It absolutely boggles my mind that there are spiritual entrepreneurs who do not see the clear link between the work they do as healers, mentors and teachers for their paying clients, and the work that’s needed in the world for our collective healing and liberation…. you are kidding yourself if you don’t believe that it is your responsibility as a spiritual teacher, healer, mentor or guide to say something and do something about what you see happening in the world.’’ http://laylafsaad.com/poetry-prose/white-women-white-supremacy-1

On white feminism, white supremacy and the silencing of black women: http://laylafsaad.com/poetry-prose/white-feminism-video

The work of activist & scholar Rachel Cargle:

Specifically this text addressed to white women on how to be an ally to women of color: https://072bc434-41d6-41ab-b249-9180c67fb60f.filesusr.com/ugd/5be363_f5d9bdf09e2d4f6eaba09a8c193f5199.pdf

The LoveLand Foundation, founded by Rachel Cargle: One of many privileges of being privileged is having access to proper (mental) health care. The Love Land foundations funds free therapy for black women and girls because ‘Black women and girls deserve access to healing, and that healing will impact generations.’ Besides the fact that many of us at times need some support and counselling to learn to cope with the challenges we all face in life, being subject to structural oppression and racism has a big impact on wellbeing and mental health. People of colour deserve to have access to the proper recourses to heal themselves and their families. Make a donation here: https://www.flipcause.com/secure/cause_pdetails/NzU4MzM=

Book: White innocence, Gloria Wekker, Professor Emeritus of Gender Studies at the University of Utrecht, the Netherlands: a book about the deep racist roots of western culture and the paradox of the anti-racist emotions on the one hand and ignorance/denying of racism as an issue in our culture on the other.

See also: Never be indifferent: 400 years of Dutch colonialisma 15 min TED talk by Gloria Wekker. She talks about how traces of colonialism our stored in our ‘cultural archive’, in other words, in our heads and minds, without us even being aware of it most of the time. ‘’The effects of this are everywhere and those who dare to raise the issue are often met with rejection, hostility and denial. Most of us have internalized the idea that the Netherlands is a society of equality. This is not the case. Race and ethnicity really make a difference in people’s life. We all need to unlearn this white innocent way of thinking.’’

Nonty Charity Sabic – I met Nonty at the Global Ecovillage Conference in 2016 and found her and her work very inspiring. Nonty works with themes of self-development, facilitation, shamanic work and community work. ‘Her goal is to send a message of empowerment, service, indigenous wisdom, sustainable living and the importance of building community and ecovillages in modern Society’. Take a look at everything she has to offer and teach: https://www.nontycharitysabic.com/

Aceyoga – Alecia Ester – http://aceyogala.com/home – you can also follow her on facebook & Instagram

Book and platform ‘Check your Privilege’– Myisha T. – https://checkyourprivilege.co/

Books/Poetry:
The poetry and books of Maya Angelou: https://www.poetryfoundation.org/poets/maya-angelou

New Daughters of Africa – Edited by Margaret Busby. This book brings together the work of more than 200 women writers of African descent.

[1] Simons, S. (2020), ‘Opstand is de taal van de ongehoorden, luister naar hen’. Opinie column, Het Parool, 1-6-2020

[2] [2] Simons, S. (2020), ‘Opstand is de taal van de ongehoorden, luister naar hen’. Opinie column, Het Parool, 1-6-2020

Photo by Donovan Valdivia on Unsplash